MADELYN
MADELYN
MADELYN
MADELYN
MADELYN
MADELYN
MADELYN
MADELYN
MADELYN
MADELYN

MADELYN

9 200 CZK

MADELYN (beech). Acrylic paint and tung oil ( 40.5 x 24 cm). This deep decorative bowl is made from beech wood that comes from the Forest Botanical Garden located in Tharandt/Germany. My partner's father works there. He called me when this tree fell during a storm and offered it for my work. It was a massive tree and I just wish I would have a bigger lathe so I could turn bigger pieces from it.

Madelyn je z bukového dřeva, které pochází z Lesní botanické zahrady, která se nachází v sasském městě Tharandt. Pracuje tam otec mé partnerky a tak mi dřevo nabídl poté, co byl strom vyvrácený během bouřky. Byl to obrovský strom a mrzí mě, že nemám větší soustruh, abych mohl z dřeva vysoustružit větší kusy.