I LOVE OUR WORK


Miluji naši práci. Jedním z důvodů je potkávání lidí, kterým není lhostejný osud starých věcí. Za poslední měsíc jsme dostali: hromadu starých Burd (střihy používáme na sítotisk), 30 starých zeměpisných atlasů, 3 fotoalba (dotyčná je našla vyhozené v kontejneru), balíky starých novin (dědeček kamarádky je střádal na půdě).  A dnes přijde další donátorka se starými fotografiemi. Nesmírně si těchto darů vážíme a nedokážu popsat radost z toho, že nám jsou tyto nálezy svěřeny k jejich využití. O to se pokusíme, co nejlépe. 

I truly love our work. One of the reasons is meeting people, that cares about the old things the way we do. Just within last month we were given following: pile of old Burda magazines (we use the patterns for screen printing), 30 school atlases, pile of old newspapers (the grandfather of our friend stored them in the attic), 3 old photo albums (one girl found in the dumpster). We appreciate those gifts so much and it’s hard to describe the joy from having a chance and the trust to use those in our work. We will try our best.