Cirk La Putyka


Another customized notebooks finished. This time for Cirk La Putyka. Felt great to work on them. We were given a lots of stuff to use for their interior. Discarded posters, old flyers and even hand written notes.

Další zakázka na míru hotova. Tentokrát pro
Cirk La Putyka. Bylo moc příjemné na ní pracovat. Nejlepší bylo, že jsme od Putyky měli spoustu materiálu, který jsme do deníků mohli zakomponovat. Vyřazené plakáty, staré letáky a dokonce ručně psané poznámky od Rosťi Nováka.